windows-14874_640

Jak si vybrat vhodného dodavatele oken?

Nevyhazujte peníze oknem.

Vyhodit peníze oknem možné mnoha různými způsoby. Například tím, že za odvedenou práci zaplatíte přemrštěnou cenu nebo naopak, že v potřebě ušetřit koupíte v dobré víře nekvalitní zboží. U oken do bytových domů se vzhledem k vysokým objemům zakázek jakékoliv chyby při výběru systému oken násobí a případná škoda může být velmi vysoká. Od toho se odvíjí rada druhá:
Najděte si solidního dodavatele.

Tradice zavazují, možná to zní omšele, ale skutečnost, že firma na trhu prosperuje již patnáct let, svědčí o mnohém. Mimo jiné o tom, že se dokáže postarat o své zákazníky a poskytovat vám služby i v záruční době. Zvažte tedy komu věnujete svou důvěru a jestli potřebujete právě na sobě a svém budoucím klidu šetřit. Každá hra má svá pravidla a z toho vyplývá rada třetí:
Chtějte znát přesná pravidla.

Víte, že jakékoliv stavební práce v domech s více než čtyřmi bytovými jednotkami vyžadují, aby vybraná firma splňovala přísnější podmínky živnostenského a stavebního zákona? Zná vámi vybraná firma všechny vyhlášky a zákonné normy, kterými je povinna se při výměnách oken v tak exponovaných a namáhaných stavbách jako jsou bytové domy řídit? Je schopna dodržet ustanovení zákona 406/2000 Sb., vyhlášky 291/2001 Sb. a dodržet ČSN 730540:2005 o minimálních vnitřních povrchových teplotách a provedení připojovací spáry, tak zásadních pro způsob osazení okna vůči hlavní tepelně-izolační rovině zdiva? Hovořili s vámi o hygienických normách nezávislého odvětrání jednotlivých místností a kuchyňských prostor, kde se používají plynové spotřebiče? Ví, že neexistuje univerzální okno pro všechny typy staveb? A co kotvení oken do okenních otvorů? Má statikem schválen systém kotvení jednotlivých prvků? Zná rizika spojená s výměnou meziokenních vložek (MIV), umí zabezpečit normou požadovaný zvukový útlum těchto MIV a je schopna dodržet doslova životně důležitou požární odolnost těchto prvků v požárních pásech budov vyšších než 9m? Umožňují všechny tyto prvky budoucí bezproblémové zateplení ostění včetně parapetu? Je nositelem certifikátu ISO 9001 a to i na montáž? To všechno jsou otázky, které by měly rozhodovat u investora při výběru solidního dodavatele. Čtvrtá rada tedy zní:
Nechte se hýčkat, přinášíte peníze.

Důležitý je osobní kontakt s firmou, která má provádět práce na vašem domě, samozřejmostí by mělo být podrobné vysvětlení všech pojmů uvedených v předchozím odstavci a doložení všech těchto faktů nezávislou zkušebnou. Každá solidní firma by měla mít odborně proškolené pracovníky, kteří podle výsledku místního šetření poradí jaký typ oken je nejvhodnější pro váš dům. Současně by měla být schopna vysvětlit všechny aspekty výběru a provádění díla vašim spolubydlícím a to formou přehledné prezentace. Zákazník se pak nemusí doslova o nic starat. Samozřejmostí by měla být schopnost navrhnout a pomoci s financováním zakázek. Páté pravidlo tedy zní:
Vyžadujte komplexní služby.

U některých bytových soustav jsou rozdíly ve velikostech jednotlivých stavebních otvorů stejného typu až 4 cm nebo mají zcela rovné ostění, bez ozubů. V tomto případě je nutné použít speciální systémy oken, které jsou schopny tyto rozdíly pokrýt bez nutnosti dozdívek a použití různých doplňkových profilů. Vyžadujte proto nabídky obsahující systémy oken pro jednotlivé typy bytových domů v nejvyšší kvalitě materiálu a provedení. Samozřejmostí jsou dnes již speciální systémy výměny oken nejen v panelových domech suchou cestou, bez zednických prací (např. SULKO HR+ a SULKO NR). Demontáž a následná montáž oken a meziokenních vložek včetně montáže parapetů je pak v jednotlivých bytech provedena v jednom dni, při dodržení všech technologických postupů a norem. Z toho vyplývá rada šestá:
Vyberte si kvalitu.

Výběr jednotlivých systémů oken je velice důležitý a i vaše děti, pokud si vyberete kvalitního dodavatele, budou tato okna užívat ke své plné spokojenosti. Volte profily od renomovaných výrobců, kteří zpracovávají PVC už více desetiletí a v oboru patří k absolutní špičce. Vyžadujte u všech materiálů prohlášení o shodě a certifikáty fyzikálně-chemických zkoušek, budete překvapeni s čím vším se na tak malém trhu, jako je ten náš český, můžete setkat. Informujte se na podíl jednotlivých firem na trhu, zjistěte si co nejvíce o svých budoucích dodavatelích a jejich zejména finanční síle. Desetiletá záruka na výrobky se Vám vyplatí pouze v okamžiku, kdy tu firma, která ji poskytuje ještě bude.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář