building-789659_1280

Co obnáší příprava revitalizace?

1. Zhodnocení stávajícího stavu domu (objektová analýza se  zřetelem na  stavební oblast), energetické posouzení objektu

Vypracování Energetického auditu bytového domu (dle ČSN 730540-2 2007) / Průkazu energetické náročnosti budovy (dle vládního nařízení 406/2006 Sb.)

2. Návrh vhodných energeticky úsporných opatření 

3. Návrh vhodných technologií a výrobků, vč. odborného  dodavatele k realizaci úsporných opatření a pomoc při zajištění financování realizace energeticky úsporných opatření

Příprava a kompletace podkladů pro získání kladného stanoviska PIS (Poradenské informační středisko – dle vládního nařízení 325/2006 Sb. ve znění pozdějších novel)

Příprava a kompletace podkladů pro vyřízení státní úrokové dotace ke krytí části úroků z úvěru nebo bankovní záruky v programu PANEL (dle vládního nařízení 325/2006 Sb. ve znění pozdějších novel)

4. Zajištění projektové dokumentace navrhovaných úsporných opatření a inženýrská činnost

  •  Příprava a kompletace podkladů pro místně příslušný Stavební úřad a následné doložení vyjádření  místně příslušného Stavebního úřadu k plánované revitalizaci domu dle novely Stavebního zákona v platném znění.
  • Zastupovaní při všech jednáních s místně příslušným Stavebním úřadem.
  • Zaměření stávajícího stavu objektu v případě absence stávající projektové dokumentace.
  • Zpracování Projektové dokumentace plánovaných oprav domu našim projektantem s autorizací ČKAIT.
  • Projednání vypracované Projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy.
  • Zajištění případně požadovaných vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy.

5. Možné varianty a kombinace čerpání dotace z programu „Zelená úsporám“ a zajištění všech legislativních podkladů k žádosti o dotace v rámci programu Zelená úsporám, včetně vyčíslení maximální finanční výše pravděpodobně získané dotace

6. Vyhodnocení stavu objektu po provedení energeticky úsporných opatření – uvedení potřeby tepla na vytápění v kWh/m2 podlahové plochy – údaj, který určuje finanční výši přiznané dotace

7. Kalkulace investičních nákladů na realizaci navržených energeticky úsporných opatření a kalkulaci návratnosti Vámi vynaložených investic

Pomoc a asistence při stanovování a kalkulacích potřebné tvorby příspěvků do fondů oprav s přihlédnutím k tvorbě dostatečné rezervy pro krytí případných platebních anomálií.

Analýza bankovního sektoru s následným poradenstvím při optimální volbě bankovního domu a jeho úvěrového produktu.

Příprava podkladů pro kompletaci úvěrové dokumentace pro Vámi zvolený bankovní dům.

Asistence při komunikaci, schvalování a podpisu úvěrového produktu ve Vámi zvoleném bankovním domě.

Poradenský a odborný servis po celou dobu splácení úvěru.

 

8. Realizace energetických úsporných opatření

Stavební a technický dozor stavby, odborný dohled


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář