62776_0

Jak vyčistit zahradní jezírko?

Čistotu zahradních jezírek ovlivňuje mnoho faktorů, například velikost jezírka, stojatá nebo tekoucí voda, druhy přítomných vodních rostlin a blízkost listnatých stromů, jehličnanů nebo lesa. Svou roli při udržování čistoty jezírka mohou hrát také zvířata. Přinášíme několik tipů, jak udržovat zahradní jezírko v čistotě.

Největším znečišťovatelem koupacího jezírka je člověk

Právě lidé, kteří se v jezírku koupou, do něho zanášejí nejvíce nečistot. Od potu, prachu, částeček kůže po trávu, kamení a další kontaminanty, které uvíznou na nohách při vstupu do vody. Větší jezírka bývají čistší než menší, protože je v nich více vody, která zředí případné znečišťující látky. Stojatá voda je pravděpodobněji více znečištěná než voda, která se pohybuje. Pokud máte na výběr, vyberte si zahradní jezírko s pohyblivou vodou a s co největšími rozměry.

Co ovlivňuje čistotu vody v zahradním jezírku?

Kromě již zmíněné velikosti koupacího jezírka a přítomnosti stojaté či tekoucí vody se na čistotě vody v jezírku mohou podílet i rostliny a živočichové. Vodní rostliny hrají důležitou roli při čištění vody. Pomáhají udržovat jezírko čisté tím, že absorbují některé znečišťující látky přítomné ve vodě. Poskytují také kyslík pro obyvatele jezírka a vytvářejí přirozené prostředí pro ryby, obojživelníky a další vodní živočichy. Mezi nejlepší rostliny pro čištění vody patří například lekníny, rákos, ostřice, rákosiny a plovoucí rostliny. Čistotu rybníků pomáhají udržovat také živočichové. Jezírkové ryby se živí řasami a svým pohybem pomáhají provzdušňovat vodu. Obojživelníci, jako jsou žáby a mloci, se živí slimáky, hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými. Je to paradoxní, ale právě živočichové a rostliny, které se běžně v jezírku vyskytují, a na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o znečišťovatele, jezírko naopak udržují v čistotě.

Jak se starat o jezírko, aby bylo neustále čisté?

Udržujte stromy a keře mimo dosah jezírka. Stromy a keře mohou být pro koupací jezírka zdrojem znečištění. Listí, květy, pyl, hmyz a ptačí trus mohou spadnout do vody a znečistit ji. Nejlepší je zastřihovat stromy a keře tak, aby nebyly v kratší vzdálenosti než 2 metry od jezírka. Pokud to není možné, snažte se je vysadit blíže k okraji jezírka tak, aby případné padající zbytky dopadaly mimo vodu. Pravidelně odstraňujte z jezírka spadané listí a další nečistoty. Hnijící listí, větve, větvičky a další organické nečistoty mohou znečišťovat vodu a vytvářet živnou půdu pro bakterie a řasy. Zdrojem znečištění může být také jíl vnikající do vody dírou v jezírkové fólii. Proto opravu jezírkové fólie neodkládejte, protože by mohla mít větší následky.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář