Laying Ceramic Tiles. Tiler placing ceramic wall tile in position over adhesive

Reklamace řemeslné práce

Rekonstruovali jste někdy byt či dům a potřebovali jste pomoc od šikovného řemeslníka, který by dovedl svoji práci k vaší spokojenosti? V dnešní době je poměrně složité takového pečlivého řemeslníka najít. Občas bohužel dochází k situacím, kdy práce řemeslníků není tak kvalitní, jak bychom očekávali. Věděli jste, že můžete nekvalitní řemeslnou práci reklamovat? Pokud vám řemeslník či firma předá dílo se zjevnou vadou nebo se po čase objeví vady skryté, ihned zhotovitele o vadách informujte a požadujte opravu nebo slevu z ceny.

Zjevné vady

Rekonstrukce téměř jakékoliv části nemovitosti se většinou provádí na základě smlouvy o dílo. U této smlouvy je velice důležitý moment předání díla. Pokud zákazník na takovémto díle již při předaní vidí zjevné vady, měl by na ně bezodkladně upozornit a žádat jejich nápravu, případně slevu z ceny.

Zjevné vady jsou viditelné na první pohled a je potřeba je řemeslníkovi vytknout ihned při převzetí díla a požadovat jejich opravu či slevu z ceny. Zjevnou vadou je například nerovně položená dlažba, nesouměrné obložení kachliček, trhliny ve zdech atd. Pro následné řešení je vhodné sjednat nápravu písemně.

Skryté vady

Na díle se však mohou objevit i skryté vady. Obecně je skrytá vada taková vada, která není na první pohled viditelná, a která se obvykle projeví až po nějakém čase užívání. Skrytá vada tak není při předání díla patrná. Mezi skryté vady můžeme řadit například špatně zvolené materiály a následný výskyt plísní, odpadnutí kachliček kvůli nekvalitnímu lepidlu atd. Při zjištění takovéto skryté vady by měl zákazník bez zbytečného odkladu dílo u řemeslníka reklamovat. Lhůta pro reklamaci díla je dva roky od jeho předání.

Na co máte nárok?

Jako poškozený zákazník se můžete od řemeslníka či firmy domáhat opravy díla nebo přiměřené slevy z ceny. Jedná-li se o závažné porušení smlouvy, máte právo odstoupit od smlouvy, avšak z praktického hlediska je tato možnost v některých případech těžko proveditelná (například vrácení koupelny).

Co dělat, pokud zhotovitel reklamaci odmítá?

Pokud řemeslník svoji odpovědnost neuznává, je vhodné si nechat vypracovat znalecký posudek reklamovaných vad. Následně můžete od řemeslníka požadovat nejen odstranění vad, ale i náklady za vypracování posudku. Pokud však i přes doložení znaleckého posudku řemeslník reklamaci neuznává, musíte se obrátit na příslušný soud.

Řešíte odškodnění za zjevné a skryté vady, nebo dokonce za nedokončené dílo? Nevíte si rady? Obraťte se na společnost Vaše nároky.cz, která vám pomůže vyzískat váš nárok! Stačí si zadat případ online.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář