Snímek obrazovky 2022-03-18 v 8.54.19

Tipy pro správnou instalaci kompresoru – využijte jeho potenciál na maximum!

 

Potřebujete pro růst vašeho podnikání stlačený vzduch, který vám nebo vašim zaměstnancům usnadní spoustu manuální práce? Pak určitě stojíte před pořízením vzduchového kompresoru. Možná už ho i máte. Ale kam ho umístit, pokud se nejedná o mobilní kompresor? Jaká jsou pravidla instalace? Jak má vypadat příkladná kompresorovna? Ke splnění optimálních provozních podmínek vám pomůže náš článek.

Mobilní vs. stacionární kompresor

V kompresorech jsou velké rozdíly. Může za to celá řada parametrů stroje a samotné osazení výrobcem. Přesto se dá najít jedno snadné rozdělení ve stylu „buď a nebo“. Buď si jako drobný živnostník, řemeslník či kutil pořídíte mobilní kompresor, se kterým budete pracovat přímo u aplikace, nebo, pokud jste provozovatel většího podniku, bude vaše investice směřovat do stacionárního kompresoru, od něhož rozvedete na jednotlivá pracoviště rozvody stlačeného vzduchu. Takový stacionární stroj si zasluhuje samostatnou místnost, jíž slangově nikdo neřekne jinak, než kompresorovna. Ta by měla být připravena na usazení těžkého stroje s patkami na vzdušníku nebo celou základnou tvořenou různými profily, jekly. Rovná dosedací plocha však nestačí.

Místnost vs. samotný kompresor

Zaměřte na místnost, kam chcete vzduchový kompresor umístit, velkou pozornost. Je důležité si pamatovat, že kompresory při svém chodu a výrobě stlačeného vzduchu mají velkou tendenci se zahřívat. Může za to samotná činnost elektromotoru, ale zároveň je třeba si uvědomit, že při stlačování vzniká horko. Výsledkem umí být vysoce zvýšená teplota v kompresorovně, která bude připomínat saunu, pokud kompresor poběží často, né-li nepřetržitě v případě šroubového stroje. Ano, princip kompresoru je to na co byste měli brát velký zřetel.

Pístové kompresory jsou až na výjimky koncipovány tak, aby byl jejich chod přerušovaný. Zkrátka, aby měl agregát šanci chladnout. Píst má i přes olejové mazání velkou tendenci se hřát. Pístové kompresory do průmyslu a větších provozoven jsou osazeny obvykle velkou tlakovou nádobou, pro vytvoření zásoby vzduchu a umožnění vypnutí agregátu. Velký vzdušník = větší požadavky na rozměr místnosti.

Šroubové kompresory na rozdíl od pístových strojů v mnoha případech připomínají rozměrnou krabici, mohou připomínat CNC stroj bez průzorů. Obvykle mají menší tlakovou nádobu, protože běží nepřetržitě, nemusí vytvářet zásobu stlačeného vzduchu. V obou případech však pamatujte na to, že ke kompresoru (pokud není osazen od výroby) budete muset pořídit ještě úpravu vzduchu. Systém filtrace, sušička vzduchu – to všechno jsou další rozměry, s nimiž budete muset při stavbě místnosti nebo její úpravě počítat.

Tipy pro přípravu místnosti

Z předchozích řádků nyní víte, že bude potřeba počítat z rozměrovou rezervou pro osazení kompresoru i s tendencemi ke zvyšování teploty v místnosti. A také s rovnou podlahou. Jedním z vašich nejdůležitějších úkolů bude přesné měření, aby bylo dosaženo rezervy alespoň jednoho metru od stěn pro přívod chladicího vzduchu, údržbu a obsluhu. Stejně tak vás nemine promyšlené větrání místnosti, cirkulace vzduchu. Obecně platí, že okolní teplota nesmí být vyšší než 35 °C, jinak se dočkáte ztráty výkonu stroje. Zvýšení teploty se projeví nejen na výkonnosti kompresoru, ale i na jeho životnosti a v neposlední řadě i na spotřebě elektrické energie.

Umístěte kompresor do blízkosti otvoru přívodu atmosférického vzduchu tak, aby ventilátor stroje nasával chladný vzduch přímo z otvoru. Protože teplý vzduch stoupá nahoru, otvor pro odvod vzduchu se umísťuje na strop nebo na zeď těsně pod stropem. Přitom je třeba si uvědomit, že např. otevřené dveře do místnosti nepřinášejí často žádné přídavné chlazení pro kompresor, protože vzduch proudící dveřmi dovnitř, proudí nejkratší cestou k odvodnému otvoru bez toho, aby nějak zasáhl kompresor. Nejlépe takto funkční místnosti dosáhnete, pokud je umístěna na severní straně budovy, kam nesvítí slunce. Určitě se vyvarujte instalaci dalších spotřebičů, které by mohly teplotu uvnitř zvyšovat. A jaká jsou pravidla pro kompresorovnu v zimě? Aby se zabránilo poškození důsledkem mrazu či koroze silnou tvorbou kondenzátu, neměla by teplota v místnosti klesnout pod + 5 °C.

Rozhodně nepodceňte kvalitní osvětlení. Na jednotlivé kompresorové komponenty by měla obsluha dobře vidět, snadné by mělo být čtení olejoznaku, ale vidět by mělo být i na všechny části stroje, kde se pravidelně provádí údržba. Jde například o vypouštění kondenzátu ze vzdušníku.

A abychom nezapomněli – místnost musí být také čistá, bezprašná, suchá a vybavená náčiním pro údržbu nebo zvedání těžkých komponent při servisu.

Samotná instalace

Kromě přesně rovné plochy neplatí pro instalaci kompresorů žádné speciální požadavky. Zkrátka není nutný žádný speciální podklad či základová deska. Přesto doporučujeme omezit vibrace, které pístové i šroubové kompresory dokáží generovat. Pružného ustavení pro zamezení vibrování dosáhnete jednoduše – pomocí asi 5 mm silných podložek ze středně tvrdé gumy pod nohama a pod matkami základových šroubů. Může se také stát, že pořizujete zvlášť kompresor a zvlášť vzdušník. Mezi ně je třeba nainstalovat kulový kohout. Minimální průměr hlavního vedení rozvodů stlačeného vzduchu se řídí údaji v příslušném návodu na obsluhu. Kvůli možným vibracím se mezi kompresorovou stanici a pevné potrubní rozvody doporučuje jedno řešení – umístit mezi uzavírací ventil vzdušníku a rozvod stlačeného vzduchu asi 0,5 m dlouhou elastickou hadici.

A co elektroinstalace? Nainstalujte kabelové průchodky, abyste ochránili elektrické vodiče a zabránili pronikání prachu. Ujistěte se, že hlavní spínač umožňuje postup uzamčení/označení, a použijte správné pojistky.

Pokud si s čímkoliv nevíte rady ujistěte se, že je přítomen odborník na stlačený vzduch, který zajistí náležitý soulad se všemi důležitými předpisy pro splnění optimálních provozních podmínek.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář