mahaweli-river-173134_1280

Povodňový plán je dokument, který skutečně pomáhá

Každoročně slýcháme čím dál častěji o hrozbě povodní v různých oblastech České republiky. V posledních letech nás rozvodněné řeky nemálo potrápily a poničily, co se dalo. A právě v těchto případech se potvrdila důležitost povodňových plánů, díky kterým byly ihned k dispozici stěžejní informace potřebné pro řešení krizových situací.

Povodně naši zemi v různé míře trápí téměř každý rok. V takovéto krizové situaci je nezbytně nutné mít k dispozici důležité informace, které ji pomohou pohotově řešit a předejít nepříjemným následkům.

Povinnost vypracování povodňového plánu

Povinnost mít vypracovaný povodňový plán se týká všech obcí a měst, ale také majitelů nemovitostí spadajících do záplavových oblastí. Pokuta za nedodržení této povinnosti se může vyšplhat až do výše 100 tisíc Kč.

Digitální povodňový plán

Díky moderním technologiím je možné vypracovat povodňový plán v digitální podobě, kde jsou informace snadněji a rychleji vyhledatelné. Další nespornou výhodou je provázání textových i grafických částí díky hypertextovým odkazům.

Havarijní plán

Dalším velice důležitým dokumentem, na který bychom neměli zapomínat, je havarijní plán. Tento dokument má za úkol chránit kvalitu podzemních a povrchových vod a týká se všech uživatelů závadných látek a uživatelů, kteří jejich manipulací mohou kvalitu těchto vod ohrozit. Havarijní plán vymezuje nebezpečné látky, obsahuje informace o odtokových trasách, konstrukčních opatřeních, důležité kontakty atd.

ENVIPARTNER s.r.o.

Specialistou na povodňové a havarijní plány je společnost ENVIPARTNER s.r.o., která se jejich zpracovávání věnuje již řadu let. Všechny plány jsou vypracovány dle platné legislativy a klienti si mohou zvolit, zda dají přednost plánu v papírové, nebo digitální podobě.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

1 komentář: „Povodňový plán je dokument, který skutečně pomáhá

Napsat komentář