Snímek obrazovky 2017-08-19 v 8.32.49

Neodkládejte čištění a opravy kanalizace ani při sebemenší poruše

Prudké deště a bouřky ochromily část republiky, města, obce i soukromé rodinné domy. Na mnoha místech došlo k výpadkům elektrického proudu, jinde ucpaná kanalizace vyplavila nečistoty z kanálů, nebo je dokonce totálně ucpala. Včasným zásahem záchranných sborů nedošlo ke ztrátám na životech, avšak na majetku byly napáchány škody s nedozírnými důsledky.

Nečekejte na další bouřky a povolejte odborníky

Pracovníci energetických společností i firem provádějících opravy kanalizace měli a stále mají napilno. Kdo teprve pracuje na opravě zničené střechy a čištění sklepních prostor, měl by věnovat čas shánění odpovědných společností zaměřených na běžné a bezvýkopové čištění kanalizace. Další lijáky by současný stav mohly ještě zhoršit.

Zjišťování míry poškození kanalizace a následný bezodkladný zásah

Kalamitní stav je na posouzení odborníků, kteří určí, nakolik je zásah nevyhnutelný, případně v jakém rozsahu a časovém horizontu by se měly správky učinit. Vlastníci komunikací či správci kanalizace mají v kompetenci povolání specialistů, již mají potřebná zařízení pro čištění kanalizace a se zásahem by neměli otálet.

Snímek obrazovky 2017-08-19 v 8.34.43

Moderní monitorovací a zjišťovací technika pro kontroly potrubí

Společnost IBOS a. s. disponuje moderní monitorovací technikou, jež spolehlivě určí rozsah havárie. Díky tomu je možné předpovědět dobu potřebnou k opravě i způsob správky. Zařízení pro tlakové zkoušky potrubí jsou používána pro kontrolní činnost v průběhu opravy kanalizace i během jejího běžného provozu. Vysokotlakové příslušenství a zařízení pro tlakové zkoušky kanalizace jsou důmyslnými přístroji, díky nimž se do kanalizace nemusejí složitě propracovávat zaměstnanci, ale je využito moderních technologií podpořených softwarem IBOS pro bezchybné závěry o stavu kanalizace.

Napsat komentář