25a

Bezpečnostní pravidla pro obsluhu vysokozdvižného vozíku

Pro obsluhu vysokozdvižného vozíku je třeba mít nejen notnou dávku zručnosti, ale i potřebná oprávnění. Předchází se tím škodám, jež by mohla neproškolená obsluha při manipulaci napáchat, a to nejen na majetku, ale i zdraví či životech. Přinášíme vám několik rad, které se hodí jak začínajícímu, tak pokročilému personálu pro obsluhu vysokozdvižných vozíků (vzv).

Kdo může řídit vysokozdvižný vozík

K vzv může být připuštěna pouze plnoletá osoba s platným oprávněním pro obsluhu konkrétního typu vozíku a řidičským oprávněním typu B nebo T. Při pohybu po skladu či v průmyslovém provozu musejí být dodržena i obecná bezpečnostní pravidla a ustanovení. Samozřejmostí je bezporuchový vozík, s nímž je manipulováno. Rozhodně se nesmí řídit vzv v prostorech, kde hrozí vznícení hořlavin a existuje možnost výbuchu. Stejně tak vzv nejsou určeny pro převážení nádob se stlačenými plyny.

Nezapomínejte na bezpečnost

Nesmí být překročena maximální rychlost vozíku, není dovoleno vjíždět na nájezdové plošiny, jež nejsou zajištěny proti sklouznutí nebo nemají dostatečnost nosnost, již má vozík spolu s převáženým materiálem. Dbejte na to, aby se pod přepravovaným břemenem, které je ve výšce, nikdo nepohyboval, a to ani v blízkosti vozíku. Pozor na nezajištěné nosné vidlice! Demontáž a montáž nosných vidlic může provádět pouze způsobilý technik.

Prodej, pronájem a servis manipulační techniky

K opravám a servisním zkouškám je třeba přizvat specializovaného pracovníka, ideálně z firmy, která vozík do provozu dodala. Společnost Semat HB je soustředěna na prodej, bazar, servis a pronájem veškeré manipulační techniky. Sháníte-li paletový vozík, elektrický paletový vozík, ruční paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky či jiná zařízení, můžete navštívit vysokozdvižný vozík bazar a paletový vozík bazar na stránkách semathb.cz.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/stavbacz.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář